Wat zijn de nadelen van stress?

Stress vertraagt ​​sommige normale lichaamsfuncties, zoals die van het spijsverterings- en immuunsysteem. Het lichaam kan zich dan concentreren op de ademhaling, doorbloeding, alertheid en de voorbereiding van de spieren op plotseling gebruik.

Het lichaam verandert op de volgende manieren tijdens een stressreactie:

bloeddruk en pols stijgen
ademhaling versnelt
het spijsverteringssysteem vertraagt
de immuunactiviteit neemt af
spieren worden gespannen
slaperigheid neemt af door een verhoogde staat van alertheid

Hoe een persoon op een moeilijke situatie reageert, bepaalt de effecten van stress op de algehele gezondheid. Sommige mensen kunnen meerdere stressoren achter elkaar of tegelijk ervaren zonder dat dit een ernstige stressreactie veroorzaakt. Anderen reageren mogelijk sterker op een enkele stressfactor.

Iemand die het gevoel heeft dat hij niet over voldoende middelen beschikt om het hoofd te bieden, zal waarschijnlijk een sterkere reactie krijgen die gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Daarom is het ook erg belangrijk om met stress om te gaan, dit kan je aanpakken door bijvoorbeeld een stress behandeling te volgen.

Sommige ervaringen die mensen over het algemeen als positief beschouwen, kunnen tot stress leiden, zoals een baby krijgen, op vakantie gaan, verhuizen naar een beter huis en promotie krijgen op het werk.

De reden hiervoor is dat ze doorgaans een aanzienlijke verandering, extra inspanning, nieuwe verantwoordelijkheden en een behoefte aan aanpassing met zich meebrengen. Ze vereisen ook vaak dat een persoon stappen neemt in het onbekende.

Author: admin

Share This Post On